Dec
11

Hvad er et garantilån

posted by admin in Boliglån

Et garantilån betyder et realkreditlån, som kombinerer rentetilpasning og fastforrentning i et og samme lån. Lånet kaldes et garantilån, fordi der i lånet er en indbygget garanti for, at renten aldrig overstiger 6 %.

Som variabelt lån betyder Garantilånet altså, at den rente du betaler, følger markedsrenten, CIBOR. Din rente tilpasses markedsrenten to gange om året, april og oktober.
Stiger markedsrenten, sørger Garantilånet imidlertid for at fastfryse din rente i den resterende del af løbetiden, så den aldrig overstiger 6 %. I dette tilfælde bliver Garantilånet altså et fastforrentet lån.
Man kan sige, at et Garantilån tilbyder det bedste fra begge verdner; Rentetilpasningens fordele kombineret med fastforrentningens tryghed. Garantilånet tilbyder en løbetid på op til 30 år.

Måske er din første tanke, at denne type lån lyder for godt til at være sandt – og helt gratis er disse fordele da heller ikke.
Selvom din rente baserer sig på markedsrenten, betaler du nemlig yderligere 0,5 % i rente for dit Garantilån. Desuden har realkreditinstitutterne forhøjet bidragssatsen på Garantilånene med 0,1 % eller mere. Bidragssatsen er et beløb, realkreditkunder løbende betaler for administrationsomkostninger på deres realkreditlån.

En vigtig ting at være opmærksom på i forbindelse med Garantilånet er lånets vilkår for indfrielse. Så længe lånet er variabelt, dvs. så længe CIBOR er under 5,5 %, er obligationen bag lånet nemlig inkonverterbar. Det betyder, at lånet udelukkende kan indfries ved køb af obligationer til markedskurs.
Er CIBOR imidlertid over 5,5 % og dit lån dermed fastforrentet, er lånets bagvedliggende obligationen til gengæld konverterbar. Det betyder at lånet til hver en tid kan opsiges og indfries til kurs 100.

Et andet vigtigt aspekt ved dette lån er lånets langsigtede udvikling og dennes betydning for din økonomi. Mange menneske beskæftiger sig udelukkende med lånets brutto- og nettoydelse ved optagelsen af lånet, mens renten er variabel, og glemmer således, at se på konsekvenserne på længere sigt. På kbh-andelskasse.dk kan du i et regneark simulere renteændringer i hele lånets løbetid og på den måde se hvad de forskellige scenarier, betyder for din økonomi.