Dec
01

Dagligt bliver der i både radio, tv og aviser rapporteret om den seneste udvikling i bankkrisen. Alle har en mening om de hændelser der i 2008 har karakteriseret bankverdenen, og mens naboen syr sine penge ind i madrassen, investerer genboen i bankaktier. Ingen kan spå om fremtiden, men meningerne herom er mange og spredte. Her vil vi dog fokusere på baggrunden for bankkrisen og ikke mindst havd den betyder for dig som bankkunde.

Først og fremmest en opridsning af de kriseramte banker; Allerede i januar 2008 er der for Bank Trelleborg problemer med at leve op til Finanstilsynets solvens – og likviditetskrav, og banken opkøbes af Sydbank. I august må National Banken træde til overfor den meget omtalte Roskilde Bank, som har ladet store og risikable lån være den vigtigste årsag til et kollaps. Allerede i september må National Banken imidlertid træde til igen. Denne gang overfor Ebh Bank. I mellemtiden har Forstædernes Bank og Lokalbanken i Nordsjælland opgivet sin selvstændighed, mens Bonusbanken, Spar Nord og Spar Mors har ladet sig opkøbe.   

Bankkrisen er først og fremmest affødt af den internationale boligkrise, som har ført til, at bankerne har oplevet store tab. Det er især de små banker, der er kommet i knibe, fordi de gennem en årrække har oplevet en kraftig vækst i udlån uden en tilsvarende vækst i indlån.

En af de vigtigste konsekvenser ved bankkrisen er, at det er blevet dyrere at have lån i banken. Renten stiger, og overvejer du at optage banklån, er det således ikke et gunstigt tidspunkt. Det betyder imidlertid ikke, at du helt behøver at afholde dig fra at optage lån, men at du grundigt skal sætte dig ind i prisen på de lån, du bliver tilbudt, og reelt vurdere om du har råd til at låne penge.

Har du eksisterende lån i realkredit- eller pengeinstitutter, bliver du påvirket rentestigningerne i det tilfælde, at du har optaget lån med variabel rente. En variabel rente betyder, at den rente du betaler, tilpasser sig markedsrenten. Stiger renten generelt, stiger din ydelse altså tilsvarende. Med et fastforrentet lån har du dog intet at være bekymret for. Renten ligger fast. Det kan dog være en god ide at konvetere lånet for på den måde at skære lidt af restgælden. Selvom det er blevet dyrere at låne penge, er bankkrisen ikke noget, der som sådan påvirker danskerne økonomi. Ledigheden er historisk lav, indkomsten er steget, og langt de fleste husholdninger har en sund økonomi.